Plastlommer A3

Plast og historie

Plast, ofte feilaktig kalt “plastikk” som en fornorsking av det engelske ordet “plastic”, er et kunststoff som benyttes i flerfoldige produkter i dag. Det var først etter 1930 at produksjonen og bruken av plast økte betraktelig. Det har siden den gang erstattet en rekke andre materialer som ble benyttet på den tiden. Produksjonen hadde et kortvarig fall i 1974 på grunn av oljekrisen. Grunnen til at nettopp plast er så populært, er at det er billig å produsere, at det har plastisitet og generelt er allsidig. Plastisitet er den egenskapen at noe kan for eksempel smeltes og deformeres uten å bli ødelagt; plast kan altså formes til noe helt nytt når det smeltes.

Hva brukes A3-størrelsen til?

Papir kommer i ulike formater og derfor må plastlommer gjøre det også. Det A-formater har til felles er at de er formlike. A3 er en av disse standardformatene. Dersom man deler et A3-ark på tvers på langsiden, får man to A4-ark. Størrelsesmessig har den en internasjonal standard på 420 mm ganger 297 mm. A3-papir brukes ofte til tegning, diagrammer eller til store tabeller. Det blir også brukt til å lage A4-hefter.

A3 plastlommer

Fordeler med plastlommer

Permer finnes ikke kun i tilpasset form for A4, men andre typer, som A3, også. A3-format blir som sagt ofte brukt til tegning og maling. Mange organiserer ark i permer og kan gjerne sitte og bla igjennom disse mens de spiser og drikker. Da kan man være så uheldig at man søler på arket, og innholdet kan bli helt ødelagt. Med plastlommer er konsekvensene av tilsmussing på langt nær like alvorlig. Plastlommer forhindrer også at papirer blir skrukkete eller rives i filler. Papir kan ha en tendens til å klistre seg sammen og gjøre det vanskelig å bla igjennom. Plastlommer gjør derimot ikke det, og det gjør at det er lettere å bla igjennom arkene.

Plast og miljøet

Produkter laget av plast, og plastindustrien generelt, kan forårsake forsøpling. Mange typer plast blir derfor kritisert for dårlig nedbrytbarevne. Hempplastikk får stadig flere tilhengere fordi hemp har en god nedbrytbarevne. I lys av dagens miljøspørsmål antas det at dette vil bli mer og mer brukt da det er mer fremtidsrettet og bærekraftig. Som forbruker av plast er dette viktig å tenke på. Men det er ikke så mye som skal til. Kildesorter plastlommene eller legg overflødige plastlommer til side for eventuell senere bruk.

Comments are closed.